Trường Cao đẳng Seattle Central Community

Trường Cao đẳng Seattle Central Community với trên 10.000 sinh viên nằm tại trung tâm thành phố Seattle - thủ phủ của bang Washington. Trong số hơn 1,200 trường đại học cộng đồng, Seattle Central được Tạp Chí TIME bình chọn là “Trường Cao Đẳng Tiêu Biểu Của Năm - College of year" trong một cuộc nghiên cứu duy nhất về các trường cao đẳng và đại học Hoa Kỳ.

 

Đọc thêm...