Thông tin chung về Trung Quốc

In

Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (The People's Republic of China)

- Thủ đô: Bắc Kinh

- Diện tích: 9,6 triệu km2

- Dân số: hơn 1,3 tỷ người

- Đơn vị tiền tệ: Đồng Nhân dân tệ có đơn vị là Yuan

- Ngôn ngữ: Tiếng Hán phổ thông lấy âm Bắc Kinh làm tiêu chuẩn

Vị trí địa lý: Trung Quốc nằm ở phần nửa phía Bắc của Đông bán cầu, phía Đông Nam đại lục Á - Âu, phía Đông và giữa châu Á, phía Tây của Thái Bình Dương.

Khí hậu: Trung Quốc thuộc khu vực gió mùa, khí hậu đa dạng từ ấm đến khô. Nhiệt độ trung bình toàn quốc tháng 1 là - 4,70C, tháng 7 là 260C. Ba khu vực được coi nóng nhất là Nam Kinh, Vũ Hán, Trùng Khánh.

Dân tộc: Trung Quốc có 56 dân tộc. Dân tộc Hán là chủ yếu, các dân tộc thiểu số (chiếm 6% dân số cả nước và phân bố trên 50-60% diện tích toàn quốc)

Hành chính: gồm 31 tỉnh, thành phố, trong đó có 22 tỉnh, 5 khu tự trị và 4 thành phố trực thuộc Trung ương. Ngoài cấp hành chính Trung ương, Trung Quốc còn có 4 cấp hành chính gồm tỉnh, địa khu, huyện, xã.

Tôn giáo: Có 4 tôn giáo chính là Phật giáo, Đạo giáo, Đạo Hồi, Thiên chúa giáo.

Ưu điểm nổi bật du học tại Trung Quốc: